Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, sme radi, že ste sa rozhodli zapísať Vaše dieťa k nám na našu školu. Ak chcete zapísať dieťa do 2.-4. ročníka, kliknite na odbor ZŠ 1. stupeň. Ak zapisujete dieťa do 5.-8. ročníka, kliknite na odbor ZŠ 2. stupeň

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Vážení rodičia,

ďakujeme Vám za dôveru prejavenú zápisom Vášho dieťaťa na našu školu. Správne vyplnenie a odoslanie prihlášky je potvrdené automaticky v dialógovom okne na záver prihlasovania. Elektronický zápis  uzatvárame 30. 4. 2021. Škola Vás bude po tomto termíne kontaktovať, presný dátum závisí od epidemiologickej situácie v okrese. V priebehu osobného stretnutia budeme verifikovať údaje uvedené v prihláške a bude vydané rozhodnutie o prijatí do školy. Podrobné informácie Vám budú zaslané mailom, resp. oznámené telefonicky.